Swansea University

Materion Ariannol

Gwybodaeth am Yswiriant ar gyfer Myfyrwyr

Os ydych yn fyfyriwr cofrestredig yn Abertawe ac mae Pennaeth eich Coleg wedi caniatáu i chi fynd i ffwrdd ar fusnes swyddogol y Brifysgol, er enghraifft i fynychu cynadleddau neu ymgymryd â gwaith maes, bydd gennych sicrwydd yswiriant teithio'r Brifysgol. Ceir rhagor o wybodaeth oddi wrth yr Adran Cyllid.

< Gwybodaeth am Ffioedd | >