Swansea University

Gwybodaeth am Ffioedd

Gweler hefyd:


Mae pob myfyriwr yn gorfod talu ffioedd, ac ni ellir eu hepgor.

Mae’r holl wybodaeth yngl┼Ěn â Ffioedd Dysgu ar gael ar y tudalennau gwe a ganlyn:

Israddedigion

Ôl-raddedigion

Blaendaliadau Labordy/Offer

Ar gyfer rhaglenni penodol bydd angen blaendal a fydd o bosib yn cael ei wrth-gyfrifo yn erbyn costau torri neu gamddefnyddio offer. Gellir cael rhagor o fanylion am unrhyw flaendal o’r fath gan y Coleg perthnasol.

< Dyledwyr | Gwybodaeth am Yswiriant ar gyfer Myfyrwyr >