Swansea University

Gohirio Astudiaethau/Gadael y Brifysgol

Gohirio Astudiaethau/Gadael y Brifysgol

Mae llyfryn ar wahân ar ohirio astudiaethau/gadael y Brifysgol ar gael gan yr Ysgolion neu'r Gofrestrfa Academaidd. Ar gyfer rheoliadau sy’n llywodraethu gohirio astudiaethau, gweler rheoliadau eich rhaglen benodol. 

< Goruchwylwyr | Gwybodaeth Haen 4 >