Swansea University

Astudio Trwy Gyfrwng y Gymraeg

Astudio Trwy Gyfrwng y Gymraeg

Mae'r Brifysgol yn annog myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg a'r myfyrwyr hynny sy'n dysgu Cymraeg fel ail iaith, i astudio rhan o'u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Drwy Academi Hywel Teifi (a leolir yn Adeilad Keir Hardie) cynigir gwybodaeth a chymorth i'r holl fyfyrwyr yngl┼Ěn â'r cyfleoedd academaidd sydd ar gael iddynt yn y Gymraeg. Mae Academi Hywel Teifi hefyd yn gartref i Gangen Abertawe y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'r Brifysgol yn gweithio'n agos gyda'r Coleg i sicrhau bod cyfleoedd astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn parhau i ddatblygu a chynyddu. Ar hyn o bryd, mae Academi Hywel Teifi yn cynnig nifer cyfyngedig o gymhellion ariannol, a chymhellion pellach drwy'r Coleg, i'r rhai hynny sy'n astudio isafswm o 40 credyd drwy gyfrwng y Gymraeg, yn dibynnu ar argaeledd modiwlau cyfrwng Cymraeg o fewn yr adran. Anogir myfyrwyr i ddod yn aelodau o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn cael mynediad llawn at y cyfleoedd ar adnoddau a ddarperir. Am ragor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost at: abertawe@colegcymraeg.ac.uk.

Mae'r Brifysgol hefyd wedi datblygu strategaeth addysgu cyfrwng Cymraeg â'r nod o gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith astudio rhan o'u cynllun gradd drwy gyfrwng y Gymraeg mewn ystod o ddisgyblaethau gan gynnwys Ieithoedd Modern, y Cyfryngau, y Gyfraith, Daearyddiaeth, Biowyddoniaeth, Mathemateg, Peirianneg a Nyrsio. Bydd hyn yn meithrin sgiliau dwyieithog ac yn paratoi myfyrwyr yn well ar gyfer cyflogaeth yng Nghymru.

Ymhellach, i wella cyflogadwyedd myfyrwyr, mae Academi Hywel Teifi wedi datblygu modiwl lleoliad gwaith cyfrwng Cymraeg a fydd ar gael i fyfyrwyr Lefel 2, waeth beth yw eu cynllun gradd. Mae hyn yn galluogi myfyrwyr i ddilyn lleoliad gwaith sy'n berthnasol i'w cynllun gradd trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am astudio trwy gyfrwng y Gymraeg drwy e-bostio: astudio@abertawe.ac.uk, neu drwy ffonio Academi Hywel Teifi ar 01792 602070, neu drwy ymweld â thudalennau'r Academi ar wefan Prifysgol Abertawe.

Cliciwch yma i lawrlwytho llyfryn gwybodaeth ar y cyfleoedd i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg: Astudio Trwy Gyfrwng y Gymraeg

< Cyfleoedd Symudedd (Myfyrwyr Israddedig) | Goruchwylwyr >