Swansea University

Amserlenni

Paratoir yr amserlenni dysgu gan yr Adran Ystadau a Rheoli Cyfleusterau a'r amserlen arholiadau gan y Swyddfa Arholiadau yn y Gofrestrfa Academaidd. Er y gwneir pob ymdrech i sicrhau nad oes gwrthdaro yn y cyfryw amserlenni, sylweddolir na fydd modd i rai myfyrwyr ddilyn ambell fodiwl yn sgil cyfyngiadau'r amserlenni. Cynghorir myfyrwyr i drafod unrhyw broblemau a gyfyd o'r amserlenni gyda'u Hysgol 'gartref' yn y lle cyntaf, a chydag aelod priodol o staff yn yr Adran Ystadau a Rheoli Cyfleusterau neu'r Swyddfa Arholiadau pe bai'r broblem yn parhau. 

< Gwybodaeth Haen 4 | Trosglwyddiadau >