Swansea University

Gwybodaeth Gyffredinol a Chyfrifoldebau Myfyrwyr

Mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth gyffredinol ar faterion a all effeithio eich astudiaethau ym Mhrifysgol Abertawe, fel beth i’w wneud os ydych am drosglwyddo rhaglenni neu fodiwlau, neu sut i gael prawf o’ch statws myfyriwr ar gyfer cyfrifon banc, fisâu neu eithriad rhag Treth y Cyngor. Mae hefyd yn amlinellu rhai o’r pethau y mae’r Brifysgol yn eu disgwyl gennych, megis eich presenoldeb a sicrhau bod eich manylion personol i gyd wedi’u diweddaru yn eich cofnod myfyriwr.