Swansea University

Strwythur y Flwyddyn Academaidd

Strwythur y Flwyddyn Academaidd

Gweler hefyd:


Tymhorau a Semestrau   

I'r rhan fwyaf o fyfyrwyr sy'n astudio rhaglen astudio fodiwlaidd, seilir y patrwm addysgu ar ddau semester o fewn strwythur tri thymor, sef tymor Gŵyl Mihangel, tymor y Grawys, a thymor yr Haf. I gael manylion llawn sesiynau academaidd cyfredol a rhai'r dyfodol, ewch i Dyddiadau Tymhorau a Semestrau.

Strwythur y Flwyddyn Academaidd ar gyfer Rhaglenni Israddedig

Gellid dysgu modiwlau naill ai yn Semester 1 neu yn Semester 2, neu trwy gydol y sesiwn ar draws y 2 Semester. Gelwir y modiwlau hyn yn 'fodiwlau hir' gan eu bod yn rhedeg o Fedi i Fai. Mae rhai Colegau'n cynnig modiwlau byr dwys iawn hefyd, dros gyfnod o wythnos neu bythefnos. Fel arfer, cyfyngir y rhain i flwyddyn olaf Graddau Cychwynnol Uwch (er enghraifft MEng, MMath).

Os ydych yn astudio rhaglen yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, bydd y patrwm addysgu'n wahanol oherwydd gofynion dysgu gwahanol y cyrff proffesiynol. Ceir manylion yn Llawlyfr eich Coleg.

Strwythur y Flwyddyn Academaidd ar gyfer Rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir 

Mae'r flwyddyn academaidd ar gyfer rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir un flwyddyn, boed yn rhaglenni Safonol neu raglenni Hyblyg, yn rhedeg o fis Medi i fis Medi yn achos myfyrwyr amser llawn. Yn achos rhaglenni Safonol, cwblheir Rhan Un (y modiwlau a addysgir) rhwng Medi a Mai/Mehefin fel arfer, a Rhan Dau (y traethawd hir) rhwng Gorffennaf a Medi.

Yn ystod rhaglenni Estynedig dwy flynedd o hyd, fel arfer cwblheir Rhan Un rhwng Medi a Mai ym Mlwyddyn Un, a Rhan Dau (y traethawd hir) rhwng naill ai Mehefin ac Ionawr neu ynteu rhwng Medi a Mai ym Mlwyddyn Dau.Fodd bynnag, mae rhai rhaglenni ôl-raddedig yn dysgu ac yn asesu eu modiwlau Rhan Un y tu allan i'r patrwm addysgu israddedig arferol, er enghraifft trwy wythnos ddwys neu astudio ar y penwythnos gydag arholiad ar ddiwedd y modiwl a/ neu aseiniad i'w gwblhau'n fuan ar ôl hynny. Ceir manylion yn Llawlyfr eich Coleg.

Diploma Ôl-raddedig

Os ydych yn fyfyriwr Diploma Ôl-raddedig amser llawn, bydd strwythur arferol y flwyddyn academaidd yr un peth â Rhan Un rhaglen Meistr a Addysgir.

Tystysgrif Ôl-raddedig

Os ydych yn fyfyriwr Tystysgrif Ôl-raddedig, bydd strwythur y flwyddyn academaidd ar gael yn Llawlyfr eich Coleg.

< Disgrifwyr Cymwysterau | Terfynau Amser >