Swansea University

Myfyrwyr Cyfnewid ac Ymweld

Myfyrwyr Cyfnewid ac Ymweld

Mae'r Brifysgol yn croesawu pob myfyriwr ymweld a chyfnewid ac yn gwneud pob ymdrech i gynnig yr un cyfleoedd iddynt o ran astudio ag sydd ar gael i fyfyrwyr cartref. Fodd bynnag, mae'n bosib y bydd rhai Colegau yn cyfyngu ar eich dewis o fodiwlau am resymau academaidd. Mae gan bob Coleg aelod o staff a enwebwyd i fod yn gyfrifol am reoli materion yn ymwneud â myfyrwyr ymweld a chyfnewid. Mae'n bosib y byddwch yn dod o hyd i wybodaeth sy'n berthnasol i chi yn llawlyfr eich Coleg; fel arall, efallai y bydd Ysgrifennydd/ Gweinyddydd y Coleg yn gallu cynnig cyngor ichi.

Efallai yr hoffech gyflwyno eich hun i'r aelod o staff a enwebwyd gan yr Ysgol a chyflwyno unrhyw gytundebau dysgu i'w llofnodi a'u cymeradwyo.

Mae'r tîm Cyfleoedd Byd-eang, a leolir yn y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol, yn gyfrifol am fyfyrwyr ymweld a myfyrwyr cyfnewid.  E-bost: studyabroad@abertawe.ac.uk.

< Pwyntiau Credyd | Canlyniadau Dysgu, Asesu a Chynnydd >