Swansea University

Llawlyfrau Colegau

Gweler hefyd:


Mae'n bwysig eich bod yn cael copi o lawlyfr eich Coleg gan y bydd gwybodaeth bwysig iawn yn y llyfryn hwn i chi. Er y bydd rhai Colegau yn cyhoeddi un llawlyfr o'r fath, mae disgwyl y gall Colegau eraill gynhyrchu llawlyfr cyffredinol a ategir â llawlyfrau mwy pwnc-benodol a manwl.

Bydd yn y llawlyfrau wybodaeth am strwythur y rhaglen a ddewiswyd gennych; manylion am eich tiwtora personol a chefnogaeth academaidd; rheolau am asesu a chyngor am beth i'w wneud os effeithir ar eich astudiaethau gan, er enghraifft, salwch neu amgylchiadau personol; manylion cyswllt pwysig; a chyngor cyffredinol. Bydd hefyd yn cynnwys manylion am y modiwlau a gynigir gan y Coleg.

< | Pwyntiau Credyd >