Swansea University

Hyd y Diwrnod Addysgu

Caiff y diwrnod addysgu ei gynnal fel arfer rhwng 9am a 6pm ar ddydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener. Caiff addysgu ar ddydd Mercher ei gynnal o 9am tan 2pm. Bydd y Brifysgol yn gweithio i leihau sesiynau ar ddydd Mercher rhwng 1-2pm cyn belled â phosibl gyda'r nod o ddarparu addysgu rhwng 9-1 bob dydd Mercher. Mae'n bosibl y bydd gan Fyfyrwyr ar leoliadau gwaith, neu ar nifer bach o raglenni â gofynion proffesiynol, sesiynau hyfforddi wedi'u cynllunio ar ddydd Mercher ar ôl 2pm. Os mai dyma'r achos, dylai myfyrwyr sydd ag ymrwymiadau chwaraeon neu ymrwymiadau eraill drafod hyn â'u tiwtor neu eu darlithydd.

Lle y caiff darlithoedd eu hailgynllunio (oherwydd absenoldebau na ellir eu hosgoi, neu ddigwyddiad arall) ac os mai wedi 6pm, neu 2pm ar ddydd Mercher, yw'r unig amser sydd ar gael ar yr amserlen, dylai darlithoedd gael eu recordio a dylent fod ar gael i'r holl fyfyrwyr drwy Blackboard. Nid oes hawl cynllunio sesiynau ychwanegol megis tiwtorialau, seminarau neu weithgareddau eraill ar ôl 6pm, neu ar ôl 2pm ar ddydd Mercher, oni fydd sesiwn arall amgen wedi'i hamserlennu y gall myfyrwyr ei mynychu.

Nid yw hyn yn berthnasol i ddarpariaeth ar gyfer myfyrwyr rhan-amser, a gyflwynir gyda'r nos.

< Canlyniadau Dysgu, Asesu a Chynnydd | Terminoleg Fodiwlar >