Swansea University

Disgrifwyr Cymwysterau

Disgrifwyr Cymwysterau

Gweler hefyd:


Mae disgrifwyr cymwysterau'n gosod y disgwyliadau arferol o ran yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth y dylech eu hennill a gallu eu dangos wrth gwblhau'ch rhaglen yn llwyddiannus. Maent yn ganllawiau ar gyfer gosod safonau addas ar gyfer rhaglen o fath penodol, er enghraifft israddedig, ôl-raddedig a addysgir, ôl-raddedig trwy ymchwil, ac yn y blaen. Amlinellir disgwyliadau mwy penodol ar lefel israddedig yn y gwahanol 'datganiadau meincnodi pwnc' a gyhoeddir gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch.

Mae Prifysgol Abertawe wedi mabwysiadu disgrifwyr ar gyfer ei rhaglenni gradd/ dyfarniadau sy'n ymgorffori'r disgrifwyr cymwysterau a fynegir yn "UK Quality Code: Part A Setting and Maintaining Threshold Academic Standards and the Framework for Higher Education Qualifications in England, Wales and Northern Ireland" (Awst 2008). (Am ragor o wybodaeth, gweler cyhoeddiad yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd, UK Quality Code: Part A Setting and Maintaining Academic Standards).

Trwy ddefnyddio'r disgrifwyr hyn ar gyfer ei dyfarniadau, mae Prifysgol Abertawe yn anelu at sicrhau bod modd cymharu lefel ac ansawdd eich cymhwyster yn gyflym ac yn rhwydd â chymwysterau Ewropeaidd, at ddibenion cyflogaeth neu astudio ymhellach.

Am ragor o wybodaeth am feincnodi pynciau, disgrifwyr cymwysterau, a'r berthynas rhwng fframwaith y Deyrnas Unedig a fframweithiau Ewropeaidd, ewch i wefan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd o dan ‘Assuring Standards and Quality’.

 

< Rhaglenni Astudio a Manylebau Rhaglenni | Strwythur y Flwyddyn Academaidd >