Swansea University

Esboniad ar Strwythur eich Rhaglen

Yn yr adran hon, cewch wybodaeth gyffredinol am gydrannau'ch rhaglen astudio, yn ogystal ag esboniad o rai o'r termau y byddwch yn dod ar eu traws tra eich bod yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe.