Swansea University

7. Terfynau Amser

7.1

Dyma Uchafswm/Isafswm Cyfnodau Ymgeisyddiaeth:

 Amser LlawnRhan-amserModd Mynychu Cymysg 
Isafswm 3 blynedd am raglen 3-blynedd 6 blynedd 4 blynedd am raglen 3-blynedd
  4 blynedd am raglen 4-blynedd 7 blynedd 5 blynedd am raglen 4-blynedd
Uchafswm 5 blynedd am raglen 3-blynedd 10 mlynedd 7 blynedd am raglen 3-blynedd
  6 blynedd am raglen 4-blynedd 10 mlynedd 8 blynedd am raglen 4-blynedd

7.2

Bydd isafswm ac uchafswm cyfnodau cofrestru fel rheol yn fyrrach i fyfyrwyr a dderbynnir gyda throsglwyddiad credyd am astudio a/neu am brofiad blaenorol. Rhoddir isod isafswm ac uchafswm y cyfnodau cofrestru ar gyfer ymgeiswyr a dderbynnir i’r Lefel Astudio olaf ond un (fel arfer Lefel 5):

 Amser Llawn Rhan-amser 
Isafswm  2 flynedd  4 blynedd 
Uchafswm  4 blynedd  8 blynedd 

7.3

Ystyrir pob achos arall yn unigol.