Swansea University

Rôl Cynrychiolydd y Myfyrwyr

Rôl Cynrychiolydd y Myfyrwyr

Tybir bod rôl y myfyrwyr sy'n cynrychioli Colegau neu Undeb y Myfyrwyr ar bwyllgorau'r Bwrdd Academaidd yn ddolen gyswllt allweddol rhwng y Brifysgol a myfyrwyr. Dylai pob cynrychiolydd fod yn ymwybodol o unrhyw broblemau cyffredinol o ran myfyrwyr ôl-raddedig yn eu Colegau, a dylent fod yn rhagweithiol wrth ddod â phroblemau i'r Fforwm Ymgysylltu Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig pan fo'n briodol. Gallant hefyd godi materion gyda'r Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig os tybir bod hynny'n fwy priodol. Mae cynrychiolwyr yn adrodd yn ôl i'w Colegau cartref, fel arfer trwy'r Pwyllgor Staff a Myfyrwyr, neu bwyllgor cyfatebol.

< Dweud Eich Dweud | Datrys Problemau sy'n Effeithio ar eich Astudiaethau >