Swansea University

Defnyddio'r Fewnrwyd

Ar ôl i chi gofrestru yn y Brifysgol, byddwch yn gallu mewngofnodi i Fewnrwyd y Brifysgol i wirio manylion cofnod eich ymgeisyddiaeth, cael hyd i wybodaeth, a lawrlwytho unrhyw ffurflenni angenrheidiol. Mae'r Fewnrwyd yn rhoi dolenni e-bost hefyd, a gallwch eu defnyddio i gyfathrebu â'r Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig a hefyd i hysbysu'r Brifysgol am newidiadau i'r wybodaeth amdanoch, er enghraifft i hysbysu'r Gwasanaethau Preswyl eich bod wedi newid eich cyfeiriad.

Gellir cael mynediad at y Fewnrwyd o'r We:

  • Ewch i https://intranet.swan.ac.uk/login/
  • Bydd angen mewngofnodi'n gyntaf. Ewch at y blychau ar ben ochr dde'r dudalen, a rhowch eich Enw Defnyddiwr (y Rhif Adnabod 6 digid sydd gennych yn y Brifysgol)
  • Rhowch eich cyfrinair (os dyma'r tro cyntaf i chi ei ddefnyddio, dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin)
  • Dewiswch yr wybodaeth neu'r broses sydd ei hangen arnoch (er enghraifft 'cofnod academaidd')

< Datrys Problemau sy'n Effeithio ar eich Astudiaethau | Ffïoedd Dysgu Ôl-raddedig >