Swansea University

Blaendaliadau Labordy/Offer

Blaendaliadau Labordy/Offer

Am rai cyrsiau, bydd angen blaendal y gellir ei ddefnyddio i dalu am unrhyw gyfarpar a dorrir neu a gamddefnyddir. Cewch ragor o fanylion oddi wrth eich Coleg.

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i newid ffioedd neu reoliadau, ac o bryd i'w gilydd gellir sefydlu, newid, neu ddileu cyrsiau, rhaglenni gradd ac yn y blaen os bydd hynny'n angenrheidiol neu'n ddymunol. Cewch fanylion y fath newidiadau oddi wrth aelod hŷn o staff y Gofrestrfa Academaidd.

< Ffïoedd Dysgu Ôl-raddedig | Dyledwyr >