Swansea University

Colegau

Gweler hefyd:


Mae Prifysgol Abertawe’n cynnwys saith Coleg. Clustnodir ‘Coleg Cartref’ ar eich cyfer, a fydd yn gyfrifol am gydlynu’r broses o’ch derbyn i’r Brifysgol ac am fonitro’ch cynnydd a’ch presenoldeb trwy gydol y rhaglen.  Mae Colegau Cartref hefyd yn gyfrifol am neilltuo eich Tiwtor Personol (neu’ch Goruchwylydd os ydych yn fyfyriwr ôl-raddedig) a chynnig gofal bugeiliol, am nodi modiwlau gorfodol a chraidd, ac am gymeradwyo dewis a throsglwyddo modiwlau a rhaglenni.

Dengys y tabl isod strwythur y Colegau:

ColegDisgyblaethau AcademaiddPennaeth y Coleg
Y Celfyddydau a'r Dyniaethau Academi Hywel Teifi, Adran Addysg Barhaus Oedolion (AABO), Saesneg Iaith a Llenyddiaeth, Hanes a’r Clasuron, Ieithoedd, Cyfieithu a Chyfathrebu, Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol, Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (RIAH) Yr Athro John Spurr
Yr Ysgol Reolaeth Busnes a Rheoli, Economeg, Cyfrifyddu a Chyllid Yr Athro Nigel Piercy
Peirianneg Blwyddyn Sylfaen mewn Peirianneg, Defnyddiau Chwaraeon, Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer, Nanotechnoleg, Peirianneg Amgylcheddol, Peirianneg Awyrofod, Peirianneg Defnyddiau, Peirianneg Drydanol ac Electronig, Peirianneg Dylunio Cynnyrch, Peirianneg Fecanyddol, Peirianneg Gemegol, Peirianneg Gyfrifiadurol, Peirianneg Sifil Yr Athro Javier Bonet
Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton
Astudiaethau Iechyd Rhyng-broffesiynol, Nyrsio, Seicoleg, Astudiaethau Iechyd y Cyhoedd, Polisi a Gwyddorau Cymdeithasol Yr Athro Ceri Phillips
Y Gyfraith Y Gyfraith, Troseddeg, Astudiaethau Cyfreithiol Proffesiynol Yr Athro John Linarelli
Meddygaeth Meddygaeth i Raddedigion, Biocemeg, Geneteg, Gwybodeg Iechyd, Gwyddor Ddadansoddol Gymhwysol, Llawfeddygaeth Drawma Yr Athro Keith Lloyd
Gwyddoniaeth Biowyddorau, Cyfrifiadureg, Daearyddiaeth, Ffiseg, Mathemateg Yr Athro Stephen Wilks

 

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton

< Byrddau Academaidd | >