Swansea University

9. Dyfeisiadau Electronig

9.1

Ni chaniateir dyfeisiadau electronig yn yr ystafell arholi oni nodir fel arall yn y cyfarwyddyd ar gyfer y papur arholi. Bydd ymgeiswyr y gwelir eu bod yn torri rheoliadau'r arholiadau drwy ddod â dyfais electronig i mewn i leoliad yr arholiad yn cael rhybudd ffurfiol am eu hymddygiad.