Swansea University

8. Cyfrifianellau

8.1

Ni chaniateir i ymgeiswyr ddefnyddio eu cyfrifianellau eu hunain. Bydd y Brifysgol yn darparu cyfrifianellau safonol i'w defnyddio ym mhob lleoliad. Hefyd, bydd gan y Colegau hawl i ganiatáu i fyfyrwyr ddefnyddio cyfrifianellau, naill ai eu rhai eu hunain, neu rai a ddarparwyd gan y Coleg, cyhyd â bod datganiad o'r fath yn nodi hynny'n glir yng nghyfarwyddyd y papur unigol. Ni ddisgwylir i oruchwylwyr archwilio cyfrifianellau personol neu gyfrifianellau'r Coleg am y posibilrwydd y bydd myfyrwyr yn cael mantais annheg. Yr arholwr neu'r Coleg sy'n gyfrifol am hyn.