Swansea University

7. Defnyddio Geiriaduron

7.1

Ni chaniateir mynd â geiriaduron Saesneg/iaith dramor i mewn i leoliadau arholiadau oni nodir yn glir yn y cyfarwyddyd y gellir eu defnyddio. Bydd gan oruchwylwyr gyflenwad o eiriaduron Saesneg yn unig a geiriaduron Saesneg/Cymraeg ym mhob lleoliad y gall ymgeiswyr gyfeirio atynt, cyhyd â bod y cyfarwyddyd yn caniatáu hyn.