Swansea University

6. Arholiadau Llyfr Agored

6.1

Yn achos arholiadau llyfr agored, caiff myfyrwyr ddod â deunydd o'u dewis i'r ystafell arholi ar ffurf copi caled yn unig. Ni chaniateir offer electronig (megis iPad neu lechen ac ati) sydd â'r deunyddiau wedi'u llwytho.