Swansea University

14. Absenoldeb o Arholiadau ac Asesiadau

14.1

Gellir tybio bod ymgeisydd yn absennol am reswm da o arholiad neu asesiad oherwydd salwch a ddogfennwyd, damwain, neu farwolaeth perthynas agos, neu ar sail dosturiol gysylltiedig.

14.2

Bydd Pwyllgor Achosion Arbennig y Coleg (neu bwyllgor cyfatebol) yn ystyried pob achos o absenoldeb cyn cyfarfod Bwrdd Arholi'r Coleg ac yn gwneud argymhellion i Fwrdd y Coleg.

14.3

Caiff rheoliadau manwl mewn perthynas ag ailsefyll arholiadau eu cyhoeddi yn y Rheoliadau Academaidd amrywiol.