Swansea University

11. Paratoi Papurau Arholiad

11.1

Swyddogion Arholi'r Colegau fydd yn gyfrifol am sicrhau y cynhyrchir y papurau arholiad perthnasol mewn pryd ar gyfer y cyfnod asesu, ac am sicrhau bod nifer digonol o bapurau'n cael eu cynhyrchu ar gyfer yr arholiadau.

11.2

Byddant hefyd yn bodloni eu hunain bod y sawl a ysgrifennodd y papur gwreiddiol wedi prawf ddarllen y papur cwestiynau ac wedi craffu arno yn drylwyr, a hynny, yn ddelfrydol, ar y cyd ag aelod arall o staff. Caiff y papurau cwestiynau eu harchwilio o ran eglurder, darllenadwyaeth ac er mwyn sicrhau eu bod yn gyflawn, a bydd Swyddog Arholi'r Coleg yn sicrhau hefyd bod unrhyw ddeunydd ychwanegol, e.e. tablau ac ati, y cyfeirir ato yn y cyfarwyddyd wedi'i atodi neu ei amgáu. 

11.3

Bydd Swyddog Arholi’r Coleg yn sicrhau, os yw'n briodol, bod y papurau cwestiynau wedi'u cymeradwyo gan yr Arholwr Allanol.

11.4

Bydd Swyddog Arholi'r Coleg yn sicrhau diogelwch y papurau arholiad trwy'r amser, cyn eu trosglwyddo i'r Swyddfa Arholiadau.

11.5

Bydd Swyddog Arholi'r Coleg yn gyfrifol am drosglwyddo'r Papurau Cwestiynau yn ddiogel i'r Swyddfa Arholiadau ymhell cyn cyfnod yr arholiadau.