Swansea University

10. Bwyd

10.1

Ni chaniateir bwyta unrhyw fwyd mewn ystafelloedd arholiad.