Swansea University

1. Cyflwyniad

1.1

Bydd y rheoliadau hyn yn rheoli'r gwaith o gynnal pob arholiad ffurfiol sy'n gysylltiedig ag asesu unrhyw un o'r modiwlau a gynigir o fewn rhaglen astudio yn y Brifysgol. Rhaid i unrhyw eithriad i'r rheoliadau hyn gael ei gymeradwyo ymlaen llaw gan y Pwyllgor Rheoliadau, Ansawdd a Safonau.

1.2

Dylid darllen y rheoliadau hyn ar y cyd â'r rheoliadau a gymeradwywyd ar gyfer y rhaglen astudio dan sylw, yn cynnwys rhaglenni Meistri a Addysgir.

1.3

Mewn argyfwng neu o dan amgylchiadau eithriadol, gall y Brifysgol ddiwygio, amrywio neu ddisodli'r rheoliadau hyn, ond bydd yn hysbysu pob parti sy'n gysylltiedig â hwy.

1.4

Coleg, Prifysgol Abertawe: Lle cyfeirir at y Swyddfa Arholiadau isod, yn hytrach, dylai myfyrwyr gyfeirio at Swyddfa Gwasanaethau’r Coleg, y Coleg, Prifysgol Abertawe. Mae Swyddfa Gwasanaethau’r Coleg yn gyfrifol am yr holl drefniadau arholiadau ar gyfer myfyrwyr y Coleg, Prifysgol Abertawe.