Swansea University

8.Adolygiad Terfynol

8.

Os gofynnir i fyfyrwyr adael, yn unol â Pholisi Monitro Presenoldeb y Brifysgol, gallant ofyn am adolygiad terfynol o'r penderfyniad hwn. Gweler y Weithdrefn Adolygiad Terfynol. Dylai myfyrwyr nodi bod yn rhaid cyflwyno unrhyw gais am adolygiad terfynol i Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Academaidd o fewn 5 niwrnod gwaith o ddyddiad y llythyr/e-bost sy'n cadarnhau'r penderfyniad i ofyn i'r myfyriwr adael.  

< 7. Y Broses Uwchgyfeirio Monitro Presenoldeb ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig | >