Swansea University

6. Myfyrwyr ar Raglen Meistr Ymchwil (MRes)

6.1

Bydd myfyrwyr ar raglen MRes sy'n cyflawni elfen a addysgir y rhaglen yn destun gofynion y Polisi Monitro Presenoldeb Myfyrwyr i Fyfyrwyr a Addysgir o ran amlder monitro (bob pythefnos).

6.2

Bydd myfyrwyr ar raglen MRes sy'n cyflawni elfen a addysgir y rhaglen yn destun gofynion y Polisi Monitro Presenoldeb Myfyrwyr Ymchwil o ran y broses uwchgyfeirio, ac eithrio y bydd Cydlynydd y Rhaglen yn cymryd cyfrifoldebau'r Goruchwyliwr ar gyfer elfen a addysgir y rhaglen.

6.3

Pan fo myfyrwyr MRes yn symud i elfen ymchwil y rhaglen, byddant yn destun gofynion monitro'r Polisi Monitro Presenoldeb Myfyrwyr Ymchwil yn ei gyfanrwydd, a chânt eu monitro bob pedair wythnos. Yna bydd y Goruchwyliwr yn cymryd y cyfrifoldeb am gofnodi presenoldeb a'r broses uwchgyfeirio.

< 5. Canllawiau Polisi i Golegau/Ysgolion | 7. Y Broses Uwchgyfeirio Monitro Presenoldeb ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig >