Swansea University

3. Myfyrwyr â Theitheb Haen 4

3.1

Mae’n ofynnol i’r Brifysgol fonitro presenoldeb pob myfyriwr sydd â Fisa Haen 4, yn unol â rheoliadau Fisâu a Mewnfudo’r DU (UKVI) yn ogystal â’r Rheolau Mewnfudo sy'n llywodraethu mewnfudo i'r Deyrnas Unedig. Yn ogystal â Pholisi'r Brifysgol ar Fonitro Presenoldeb Myfyrwyr Ymchwil, bydd myfyrwyr Haen 4 sy'n colli un cyfarfod goruchwylio/ymwneud ag ymchwil yn derbyn e-bost gan yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol i'w hatgoffa o'r gofyniad i gydymffurfio â'r polisi monitro presenoldeb a gofynnir iddynt fynd i gyfarfod i drafod eu diffyg presenoldeb.  Os yw'r Brifysgol yn tybio bod presenoldeb myfyriwr Haen 4 yn anfoddhaol, bydd y myfyriwr hwnnw'n destun monitro manwl ar gyfer myfyrwyr Haen 4, fel y nodir yn adran 4 y Polisi Monitro Presenoldeb ar gyfer myfyrwyr Haen 4.  Gweinyddir y broses hon yn ganolog gan yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol. 

< 2. Polisi Monitro Presenoldeb – Myfyrwyr Ymchwil | 4. Canllawiau Polisi i Fyfyrwyr >