Swansea University

1. Cyflwyniad

Mae'r Brifysgol yn cydnabod bod presenoldeb ac ymgysylltu â sesiynau goruchwyliol ac ymchwil yn elfennau allweddol o ran cadw myfyrwyr a hybu eu cynnydd, eu cyflawniadau a'u cyflogadwyedd. Mae'r ymagwedd hon yn adnabod myfyrwyr a allai fod yn profi anawsterau ac y gallai fod angen cymorth penodol arnynt. Mae gan y Brifysgol ddyletswydd gyfreithiol hefyd i fonitro presenoldeb ac i weithredu ar ddiffyg presenoldeb er mwyn bodloni gofynion adrodd ar bresenoldeb i noddwyr allanol, yn ogystal â bodloni gofynion nawdd Teithebau a Mewnfudo'r Deyrnas Unedig o ran monitro myfyrwyr rhyngwladol sy'n astudio yn y DU ar Deitheb Myfyriwr Haen 4. Datblygwyd system electronig ganolog i fonitro presenoldeb at y dibenion hyn.

< | 2. Polisi Monitro Presenoldeb – Myfyrwyr Ymchwil >