Swansea University

8. Camymddygiad Academaidd

Bydd unrhyw fyfyriwr sy'n cyflwyno tystiolaeth anghywir neu ffug i gefnogi cais am amgylchiadau esgusodol, a hynny'n fwriadol, yn agored i gamau disgyblu yn unol â Gweithdrefnau Arfer Annheg y Brifysgol.

< 7. Penderfyniadau Dilyniant/Dyfarniad | >