Swansea University

7. Penderfyniadau Dilyniant/Dyfarniad

Amgylchiadau Esgusodol a Phenderfyniadau Dilyniant/Dyfarniad

Caiff penderfyniad a wnaed gan Bwyllgor Amgylchiadau Arbennig Coleg, neu Bwyllgor perthnasol neu Fwrdd Academaidd y Brifysgol, neu ei enwebai mewn perthynas ag amgylchiadau esgusodol ei anfon at y Bwrdd Arholi priodol fel argymhelliad. Bydd y Bwrdd Arholi'n ystyried unrhyw argymhelliad mewn perthynas â phroffil academaidd cyffredinol y myfyriwr a'r gweithdrefnau asesu. Fel arfer y rheoliadau asesu sydd â'r flaenoriaeth.

< 6. Gwaith Cwrs/Asesiadau yn Ystod y Flwyddyn | 8. Camymddygiad Academaidd >