Swansea University

2. Egwyddorion Sylfaenol

Seilir polisi'r Brifysgol ar Amgylchiadau Esgusodol ar yr egwyddorion canlynol: 

  1. Pwrpas unrhyw asesiad yw mesur cyflawniad, nid potensial (h.y. yr hyn y mae myfyriwr wedi'i wneud, nid yr hyn y mae ganddo'r potensial i'w wneud).
  2. Mae gan bob myfyriwr gyfrifoldeb unigol am gyflwyno gwaith cwrs ar amser, am ymbresenoli ar yr amser ac yn y man priodol ar gyfer asesiadau sydd wedi'u hamserlennu (gan gynnwys arholiadau ysgrifenedig, arddangosiadau, cyflwyniadau ac arholiadau ymarferol neu arholiadau yn y labordy) ac am roi gwybod i'w Goleg academaidd am unrhyw amgylchiadau esgusodol drwy gyflwyno gwybodaeth a dogfennaeth am amgylchiadau o'r fath. Cyfrifoldeb y myfyriwr yw datgan unrhyw amgylchiadau esgusodol mewn modd amserol (fel arfer CYN y dyddiad cau/dyddiad yr arholiad) i ganiatáu cyfle i'r Brifysgol ymateb mewn modd priodol i'r amgylchiadau hynny.
  3. Bydd y Colegau Academaidd yn ystyried o ddifrif sut y gallant helpu myfyrwyr i oresgyn amgylchiadau a allai effeithio'n negyddol ar waith a asesir.
  4. Bydd y Brifysgol yn ymateb mewn modd teg a chyfiawn i unrhyw amgylchiadau esgusodol nad oes modd eu datrys yn ddigonol cyn yr asesiad perthnasol.
  5. Nid ystyrir bod amgylchiadau esgusodol yn sail i newid marciau a ddyfernir ar gyfer asesiadau sydd eisoes wedi'u cwblhau.

< 1. Rhagymadrodd | 3. Canllawiau ar 'Amgylchiadau Esgusodol' >