Swansea University

1. Rhagymadrodd

Mae'r Brifysgol yn cydnabod y gall ystod o ffactorau, gan gynnwys amgylchiadau esgusodol, effeithio ar astudio a pharatoadau myfyriwr ar gyfer asesiad ar adegau, ac weithiau ni fydd myfyrwyr yn gallu cwblhau asesiadau.

Mae gan y polisi canlynol ddau brif bwrpas: sicrhau bod myfyrwyr sydd â hawl dilys o ran amgylchiadau esgusodol yn cael eu trin yn deg ac yn gyson; a diogelu safon cymwysterau'r Brifysgol.  

Mae'r polisi hwn yn ddilys ar gyfer pob myfyriwr yn y Brifysgol sy'n dilyn rhaglen a addysgir neu elfen hyfforddi gradd ymchwil, ac yn caniatáu ystyried amgylchiadau esgusodol yn ymwneud ag arholiadau a gwaith cwrs. 

< | 2. Egwyddorion Sylfaenol >