Swansea University

9. Cyfeirnodi

Dylai Colegau nodi eu gofynion o ran cyfeirnodi yn Llawlyfr y Coleg; mae canllawiau ar gyfeirnodi ar gael ar wefan Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau hefyd.

Ar ben hynny, mae meddalwedd Endnote i reoli cyfeiriadau llyfryddiaethol ar gael ar bob cyfrifiadur mynediad agored. Gellir prynu copi personol o feddalwedd Endnote o'r Llyfrgell i’w ddefnyddio gartref am bris gostyngol. Ceir gwybodaeth ynghylch sut i gael copi o Endnote i'w ddefnyddio gartref gan Swyddfa Cymorth TG yng Ngwasanaethau Gwybodaeth a Systemau trwy (itsupport@abertawe.ac.uk).