Swansea University

8. Cywirdeb Academaidd

Y gofyniad cyntaf ar gyfer gwaith a gyflwynir mewn ymgeisyddiaeth am radd yw ei fod yn cyflwyno canlyniadau gwaith yr ymgeisydd ei hun. Wrth reswm, nid yw’r gofyniad hwn yn eithrio defnyddio dyfyniadau na chynrychioli safbwyntiau neu ganlyniadau ysgolheigion eraill yn y maes. Yn wir, disgwyliad arall yw y bydd ymgeisydd yn cysylltu ei waith ei hun â gwaith ymchwilwyr eraill, ac y bydd yn gwahaniaethu'n glir ac yn ddiamwys rhwng ei feddyliau, ei gasgliadau, a'i ganlyniadau ei hun ac eiddo ysgolheigion eraill.

Y mecanwaith safonol ar gyfer sicrhau y gwahaniaethir yn glir yw trwy roi dyfynodau ar gyfer dyfyniadau uniongyrchol o waith ysgolheigion eraill, a chyfeiriadau er mwyn cydnabod defnydd uniongyrchol neu anuniongyrchol o waith ysgolheigion eraill. Rhaid i’r cyfeiriadau fod yn ddigon cryno i alluogi’r darllenydd i gael gafael ar y gwaith gwreiddiol a'i ystyried.

Defnyddir cyfeiriadau i ddynodi’r gwaith a grybwyllwyd yn y testun ond ni fydd y llyfryddiaeth, a osodir ar ddiwedd y gwaith (cyn y mynegai), yn darparu manylion angenrheidiol y gwaith a ddyfynnir yn unig ond hefyd gwaith arall a fu’n ddefnyddiol yn eich astudiaeth, hyd yn oed os na chaiff ei ddyfynnu yn amlwg yn y testun.