Swansea University

7. Fformatio

Math o Bapur (copïau mewn rhwymiad meddal)

Gwyn, maint A4 sy’n ddigon didraidd i atal unrhyw beth rhag dangos trwyddo: i sicrhau hyn dylech ddefnyddio papur sy'n pwyso o 70 i 100 gsm.

Argraffu (copïau mewn rhwymiad meddal)

Dylid argraffu'r testun mewn inc du ar un ochr o'r dudalen yn unig.  Mae hyn yn atal yr inc rhag dangos trwyddo ac yn helpu sicrhau bod llungopïau'n glir.

Cymeriad Ffont neu Uchder Argraffu

Ni ddylai’r maint argraffu neu faint y cymeriad fod yn llai nag 8 pwynt (2.50mm), ond fel rheol, byddai maint y testun yn gyfwerth â 12 pwynt Times New Roman. 

Ymylon

Dylai ymylon fod yn 4cm (1½ modfedd) o led ar yr ochr chwith a 2cm (¾ modfedd) ar yr ochr dde.

Gofod Llinellau

Dylid defnyddio gofod dwbl neu un llinell a hanner yn y prif destun.  Fodd bynnag, dylid defnyddio gofod sengl yn y Crynodeb, mewn unrhyw ddyfyniadau wedi’u cilosod, ac mewn troednodiadau.

Rhifo'r Tudalennau

Dylid rhifo’r tudalennu'n ddilyniannol.  Dylid gosod rhifau tudalen ar ben y dudalen ar yr ochr dde neu ar waelod y dudalen yn y canol.