Swansea University

6. Datganiadau a Gosodiadau

Rhaid i ymgeiswyr gynnwys y datganiad safonol yn 6.2 (datganiad 1) ac un o'r datganiadau yn 6.3 (datganiad 2).

6.1

Datganiad

Nid yw’r gwaith hwn eisoes wedi’i dderbyn yn gyffredinol ar gyfer unrhyw radd ac nid yw’n cael ei gyflwyno yr un pryd mewn ymgeisyddiaeth ar gyfer unrhyw radd.

Llofnod ....................                    Dyddiad ....................

6.2

Datganiad 1

Mae'r gwaith hwn yn ganlyniad fy astudio annibynnol/ymchwil fy hun, heblaw lle y nodir yn wahanol. Cydnabyddir ffynonellau eraill gan droednodiadau sy’n rhoi cyfeiriadau amlwg. Ychwanegir llyfryddiaeth.

Llofnod ....................                    Dyddiad ....................

6.3

Datganiad 2

Bydd ymgeiswyr yn defnyddio opsiwn un (6.3.1 isod) oni fydd y Brifysgol wedi cymeradwyo gwaharddiad ar fynediad. Lle cymeradwywyd gwaharddiad ar fynediad yn ffurfiol, bydd ymgeiswyr yn defnyddio opsiwn dau (6.3.2 isod).

6.3.1

Opsiwn Un

Trwy hyn, rhoddaf ganiatâd i fy ngwaith, os yw'n berthnasol ac os caiff ei dderbyn, fod ar gael i’w lungopïo ac am fenthyciadau rhwng llyfrgelloedd, ac i’r teitl a’r crynodeb fod ar gael i sefydliadau allanol.

Llofnod ....................                    Dyddiad ....................

6.3.2

Opsiwn Dau

Trwy hyn, rhoddaf ganiatâd i fy ngwaith, o’i dderbyn, fod ar gael i’w lungopïo ac am fenthyciadau rhwng llyfrgelloedd, ar ôl i’r gwaharddiad ar fynediad a gymeradwywyd gan Brifysgol Abertawe ddirwyn i ben.

Llofnod ....................                    Dyddiad ....................