Swansea University

5. Y Fformat Mewnol

Os caiff y gwaith ei gyflwyno fel cyfrol unigol, bydd y cynllun yn gyffredinol yn dilyn y patrwm canlynol:

Tudalen teitl gan gynnwys y teitl ac unrhyw is-deitl, enw llawn yr ymgeisydd, gradd y rhaglen er enghraifft MA Hanes, Prifysgol Abertawe, <blwyddyn>
Crynodeb Disgrifiad byr o’r gwaith: ei nodau, dulliau a chasgliadau. Dim mwy na thri chant o eiriau, gan ddefnyddio llinellau gofod sengl.
Datganiadau a Gosodiadau Datganiad safonol a'r gosodiadau angenrheidiol (gweler islaw).
Tudalen Cynnwys Rhaniad y gwaith, gyda rhifau’r tudalennau
Rhestr o dablau, darlunio ayyb.
Rhagair
Cydnabyddiaeth
Diffiniadau neu Fyrfoddau
Prif Gorff y Gwaith Wedi’i rannu’n briodol a chyda phenodau a rhannau wedi’u tudalennu’n barhaus.
Atodiadau
Geirfa (os oes angen)
Llyfryddiaeth
Mynegai