Swansea University

4. Cyfrif Geiriau neu Derfynau Geiriau

Diffinnir y cyfyngiad geiriau am ddarn neu ddarnau o ddysgu annibynnol dan gyfarwyddyd pan gymeradwyir y rhaglen, a byddant yn cyfateb i'r ymdrech sydd ei angen i baratoi traethawd hir o hyd at 20,000 o eiriau. Rhaid i Golegau nodi'r union ofynion yn Llawlyfr y Coleg.

Ni ddylai'r terfyn geiriau gynnwys atodiadau (os oes rhai), troednodiadau hanfodol, rhannau a datganiadau rhagarweiniol, y llyfryddiaeth, na’r mynegai.