Swansea University

3. Nifer o Gopïau

Rhaid cyflwyno'r gwaith yn unol â gofynion y Brifysgol. Caiff Colegau ddewis rhwng yr opsiynau canlynol:

  • Derbyn copi electronig;
  • Derbyn dau gopi o’r gwaith, mewn rhwymiad meddal, yn ogystal â chopi electronig.

Rhaid i Golegau hysbysu myfyrwyr am y dull cyflwyno a ddefnyddir, yn Llawlyfr y Coleg.

Gellir cadw gwaith sydd yn arbennig o berthnasol i Gymru neu Astudiaethau Celtaidd yn Llyfrgell y Brifysgol (gellir digomisiynu copïau ar ôl blwyddyn).