Swansea University

2. Gwaharddiad ar Fynediad

Cyfyngu ar fynediad at ddarn o waith sy'n sensitif am resymau masnachol neu resymau eraill

Mae'r gwaharddiad ar fynediad yn diogelu eiddo deallusol myfyriwr - neu eiddo deallusol y cwmni y mae'n gweithio iddo.

Gellir diogelu gwaith y tybir ei fod yn werthfawr yn fasnachol neu'n sensitif mewn ffordd arall, er enghraifft trwy ddefnyddio deunydd a ddiogelir gan gytundebau neu gontractau eraill, trwy wahardd mynediad ato. Golyga hyn na fydd y gwaith ar gael i'r darllennydd cyffredinol am hyd at bum mlynedd. (Gellir ymestyn y cyfnod dan amgylchiadau arbennig.)

Ceir manylion llawn y broses am geisio gwaharddiad ar fynediad yn y rheoliadau penodol ar gyfer graddau Meistr Ôl-raddedig a Addysgir.

Pan ganiateir gwaharddiad ar fynediad, defnyddir datganiad gwahanol ar y dudalen Datganiadau a Gosodiadau.