Swansea University

10. Terfynau Amser

Rhaid cyflwyno'r darn neu ddarnau o ddysgu annibynnol dan gyfarwyddyd yn unol â'r terfynau amser ar gyfer graddau ôl-raddedig. Rhaid i Golegau hysbysu myfyrwyr am y dyddiad cau am gyflwyno'r gwaith yn Llawlyfr y Coleg.