Swansea University

1. Cyflwyniad

Mae'r polisi hwn yn amlinellu'r gofynion ar gyfer cyflwyno gwaith i'w asesu ar gyfer dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd gan fyfyrwyr ôl-raddedig Meistr a Addysgir. Gall y dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd fod ar sawl ffurf, a ddewisir i gydweddu orau â'r rhaglen a/neu i wella rhagolygon cyflogadwyedd y myfyrwyr. Gellir diffinio hyn wrth gymeradwyo'r rhaglen, a bydd yn gyfwerth â'r ymdrech sydd ei angen i baratoi traethawd hir o hyd at 20,000 o eiriau.

Dylai Colegau hysbysu myfyrwyr am unrhyw ofynion o ran cyflwyno dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd yn Llawlyfr y Coleg, gan gynnwys darparu cyngor ar y fformat cyffredinol (os yw'n wahanol i'r canllawiau isod), arferion cyfeirnodi ac unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc neu'r ddisgyblaeth.