Swansea University

Papurau Arholiad Annarllenadwy

Papurau Arholiad Annarllenadwy

Polisi ar Gyflwyno Papurau Arholiad neu Asesiadau Annarllenadwy

Mewn achos lle mae arholwr ac ail farciwr addas yn cael bod rhan sylweddol o bapur arholiad neu asesiad yn amhosibl i'w ddarllen, caiff y Coleg gymryd un o'r tri cham hyn:

  1. Mewn achos lle byddai darllen yr asesiad neu'r papur annarllenadwy yn cymryd amser afresymol i aelod staff academaidd, ac na fyddai'n caniatáu i'r cynnwys gael eu hystyried yn briodol, gall y Coleg ddewis defnyddio gwasanaeth trawsgrifio, a mynnu i'r myfyriwr dalu'r costau;
  2. Mewn achos lle mae'r papur neu'r asesiad yn gwbl amhosibl i'w ddarllen, mynnir i'r ymgeisydd ddod i'r campws i ddarllen y cynnwys i drydydd parti ym mhresenoldeb goruchwyliwr. Disgwylir i'r myfyriwr dalu am y gwasanaethau hyn;
  3. Os nad yw'r un o'r ddau opsiwn hyn yn berthnasol, mae'r sefydliad yn cadw'r hawl i roi marc o 0%.

Mewn achos lle mae darllenadwyedd yr asesiad yn rhan o'r deilliannau dysgu ar gyfer yr asesiad, ac mae'r arholwr ac ail farciwr addas yn cael bod rhan neu'r cyfan o'r asesiad yn annarllenadwy, caiff y Coleg roi marc o 0% ar y gydran asesu benodol honno.

Disgwylir i Golegau barhau i weithio'n agos â Swyddfa Anableddau'r Brifysgol i sicrhau nad yw'r dull hwn yn rhoi myfyrwyr dan anfantais amhriodol.

< Polisi Safoni (gan gynnwys Marcio Dwbl) | Mentoriaid Academaidd >