Swansea University

8.Dogfennaeth Berthnasol

8.1

Polisi'r Brifysgol

Mae'r dogfennau canlynol ar gael yng Nghanllaw Academaidd Prifysgol Abertawe:

8.1.1  Datganiad ar Bresenoldeb

8.1.2  Polisi Monitro Presenoldeb Myfyrwyr a Addysgir

8.1.3  Polisi Monitro presenoldeb MyfyrwyrYmchwil (gan gynnwys graddau Meistr drwy Ymchwil)

8.1.4  Gweithdrefn Adolygiad Terfynol

8.1.5  Absenoldeb Dros Dro

8.1.6  Gohirio Astudiaethau

8.1.7  Gweithdrefn Disgyblu Myfyrwyr

8.2

Arweiniad y Llywodraeth

Mae'r ddogfennaeth ganlynol ar gael ar dudalennau gwe'r Llywodraeth yn www.gov.uk :

8.2.1  Tier 4 of the Points Based System – Guidance for Sponsors. Document 1: Applying for a Tier 4 License

8.2.2  Tier 4 of the Points Based System – Guidance for Sponsors. Document 2: Sponsorship Duties

8.2.3  Tier 4 of the Points Based System – Guidance for Sponsors. Document 3: Tier 4 Compliance

8.2.4  Tier 4 of the Points Based System – Policy Guidance

Atodiadau

Atodiad A: Siart llif ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir (cyfnod addysgu eu cwrs)

Atodiad B: Siart llif ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sydd wedi symud ymlaen i'r traethawd hir

Atodiad C: Siart llif ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig

Atodiad Ch: Cyfathrebiadau Uwchgyfeirio ar gyfer Myfyrwyr Haen 4

Atodiad D: Ffurflen cyfarfod adolygu presenoldeb Haen 4

Atodiad Dd: Ffurflen monitro presenoldeb myfyrwyr ar leoliad gwaith/astudio dramor

Atodiad E: Ffurflen cais am absenoldeb dros dro

< 7.Adolygiad Terfynol | >