Swansea University

7.Adolygiad Terfynol

Os gofynnir i fyfyriwr adael y Brifysgol, yn unol â pholisïau monitro presenoldeb y Brifysgol, gall ofyn am adolygiad terfynol o'r penderfyniad hwn. Gweler y Weithdrefn Adolygiad Terfynol.

Dylai myfyrwyr sylwi bod rhaid cyflwyno unrhyw gais am adolygiad terfynol i Gyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd o fewn pum niwrnod gwaith i ddyddiad y llythyr/e-bost yn cadarnhau'r penderfyniad i dynnu'r myfyriwr yn ôl, yn unol â'r Weithdrefn Adolygiad Terfynol.

< 6. Atal camddefnyddio'r system | 8.Dogfennaeth Berthnasol >