Swansea University

1.Pwrpas

1.0

Mae'n ofynnol i Brifysgol Abertawe fonitro presenoldeb ei holl fyfyrwyr Haen 4, yn unol â rheoliadau Teithebau a Mewnfudo'r DU (UKVI) yn ogystal â'r rheolau mewnfudo sy'n rheoli mewnfudo i'r Deyrnas Unedig. Fel Noddwr, Mae Prifysgol Abertawe'n ymrwymedig i gyflawni ei holl ddyletswyddau dan ei thrwydded Haen 4. Felly, rhoddwyd y gweithdrefnau canlynol ar waith i fonitro presenoldeb, â'r nod o gynorthwyo myfyrwyr i ddiogelu eu statws mewnfudo.

< | 2.Cwmpas >