Swansea University

3. Myfyrwyr â Theitheb Haen 4

3.1

Mae'n ofynnol i'r Brifysgol fonitro presenoldeb pob myfyriwr Haen 4, yn unol â rheoliadau Teithebau a Mewnfudo'r DU, yn ogystal â'r rheolau mewnfudo sy'n llywodraethu mewnfudo i'r Deyrnas Unedig.  Yn ogystal â Pholisi'r Brifysgol ar Fonitro Presenoldeb Myfyrwyr a Addysgir, bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn cynnal gwiriadau bob wythnos ar ddata presenoldeb ar gyfer myfyrwyr Haen 4 ar raglenni a addysgir. Os yw'r Brifysgol yn tybio bod presenoldeb myfyriwr Haen 4 yn anfoddhaol, bydd y myfyriwr hwnnw'n destun monitro manwl ar gyfer myfyrwyr Haen 4, fel y nodir yn adran 4 y Polisi Monitro Presenoldeb ar gyfer myfyrwyr Haen 4 a noddir. Gweinyddir y broses hon yn ganolog gan yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol.

< 2. Polisi Monitro Presenoldeb – Myfyrwyr a Addysgir | 4. Canllawiau Polisi i Fyfyrwyr >