Swansea University

4. Myfyrwyr â Theitheb Haen 4

4.1

Yn unol â Chyfraith Mewnfudo a dyletswyddau'r Brifysgol fel Noddwr Ymddiriedaeth Uchel, BYDD gofyn i Fyfyrwyr Haen 4 sy'n absennol am gyfnod estynedig a/neu'n barhaus fel y diffinnir yn Atodiad B a heb amgylchiadau awdurdodedig dynnu'n ôl o'u hastudiaethau.

< 2. Polisi Monitro Presenoldeb – Myfyrwyr a Addysgir | 3. Canllawiau Polisi i Fyfyrwyr >