Swansea University

9. Arfer Annheg ar ôl i Gymhwyster gael ei ddyfarnu

Arfer Annheg ar ôl i Gymhwyster gael ei ddyfarnu - Camau Cychwynnol
9.1

Os bydd honiad am arfer annheg yn codi ar ôl i gymhwyster gael ei ddyfarnu, bydd y Brifysgol yn ystyried yr achos yn unol â'r rheoliadau sy'n ymwneud â chanslo dyfarniad.

9.2

Yn y lle cyntaf, bydd yr Is-ganghellor neu ei gynrychiolydd yn ystyried y dystiolaeth ac yn cyfeirio'r achos at sylw'r Goruchwyliwr Asesu. Bydd y Goruchwyliwr Asesu naill ai'n gwrthod yr achos neu ynteu'n cadarnhau bod achos prima facie o arfer annheg yn bodoli. Os bydd achos prima facie'n bodoli, bydd yn gofyn am sefydlu Pwyllgor Ymchwilio i wrando ar yr achos.

9.3

Trefnir y Pwyllgor Ymchwilio yn unol â'r Rheoliadau isod.  Pan gadarnheir achos, bydd y Pwyllgor yn cyflwyno argymhelliad i'r Senedd ar y canlyniad ac am unrhyw gosb sydd i'w gweithredu.