Swansea University

1. Rheoliadau Cyffredinol

1.1

Mae’r Brifysgol yn cydnabod y gall ymgeiswyr deimlo eu bod dan orfodaeth, am wahanol resymau, i ohirio eu hastudiaethau yn ystod sesiwn academaidd. Mewn achosion o’r fath, gall ymgeiswyr gyflwyno cais i ohirio eu hastudiaethau.  Dylid nodi nad oes hawl gan ymgeiswyr ohirio eu hastudiaethau; yn hytrach, rhaid gwneud cais i ohirio astudiaethau a rhaid cael cymeradwyaeth y Brifysgol.

1.2

Dim ond yn ystod cyfnod hwyaf posibl eu hymgeisiaeth y caniateir i ymgeiswyr israddedig wneud cais i ohirio eu hastudiaethau.  Dylid trin unrhyw gais y tu allan i’r cyfnod hwn fel cais am estyniad.  Yn yr un modd, ni chaiff myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir gyflwyno cais am ohirio eu hastudiaethau ond yn ystod cyfnod byrraf posibl eu hymgeisyddiaeth. Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr yn Rhan Dau o Radd Meistr a Addysgir. Ni chaiff myfyrwyr sy’n dilyn tystysgrif neu ddiploma ôl-raddedig wneud cais am ohirio eu hastudiaethau ond yn ystod y cyfnod astudio byrraf posibl ar gyfer y rhaglen.

< | 2. Ceisiadau i Ohirio Astudiaethau >